Het regionaal steunpunt Maastricht

Het Vaksteunpunt (VSP) Wiskunde Maastricht wordt gecoördineerd door de Universiteit Maastricht (UM) en door de Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS), afdeling wiskunde. De UM wordt vertegenwoordigd door het Department of Knowledge Engineering and Data Science (DKE&DS) en de vakgroep Kwantitatieve Economie (Department of Quantitative Economics, opleiding Econometrics and Operations Research). Het vaksteunpunt is ontstaan uit het Steunpunt Wiskunde D Maastricht, dat vanuit de voormalige Commissie Toekomst Wiskundeonderwijs (cTWO) speciaal was opgericht om de invoering van het destijds nieuwe vak Wiskunde D te ondersteunen.
Het doel van het VSP is ondersteuning te bieden bij de wiskundevakken en waar wenselijk en mogelijk samenwerking tot stand te brengen tussen scholen uit de regio Zuid-Limburg, onderling en met de UM, Hogeschool Zuyd en Fontys Hogescholen Sittard, en waar mogelijk ook met het regionale bedrijfsleven. Dit gebeurt door jaarlijks een aantal bijeenkomsten te organiseren om ervaringen uit te wisselen en zo nodig inhoudelijke ondersteuning te bieden bij het wiskundeprogramma voor VWO/HAVO.
De landelijke coördinatie van de Vaksteunpunten Wiskunde is in handen van de het Platform Wiskunde Nederland (PWN).
Daarnaast worden vanuit het VSP wiskunde Docent ontwikkel teams (DOT) wiskunde ondersteund. Meer algemene informatie over DOT's kan gevonden worden op de website van het VO-HO netwerk Limburg, zie http://www.schoolmeetspractice.nl

De tabs aan de bovenzijde van deze pagina wijzen de weg naar meer informatie:
  • Een actuele lijst van scholen die deel uitmaken van het netwerk van het steunpunt.
  • Links naar relevante websites.
  • Verslagen en andere documenten gerelateerd aan de activiteiten van het steunpunt.
  • Contactgegevens van de FLOS en de UM.
  • Besloten gedeelte voor aangesloten scholen.
En aan de rechter kant van de pagina vindt u:
  • Agenda met activiteiten die de komende tijd gepland zijn door het steunpunt of andere activiteiten die interessant zijn in het kader van wiskunde voor VWO/HAVO.
  • Nieuwsberichten
Let op: Sommige delen zijn alleen zichtbaar voor leden. Bent u nog geen lid, maar behoort u wel tot het netwerk van het Vaksteunpunt Wiskunde Maastricht, kijk dan bij scholen wie uw contactpersoon is en vraag deze om een inlognaam en wachtwoord voor u aan te maken. Staat uw school nog niet in de lijst stuur dan een e-mail naar Hans de Graaff met het verzoek om een inlognaam en -wachtwoord.